fbpx

Hur kan vi få ökad säkerhetskultur på arbetsplatsen?

En intervju med Amanda Borneke, CS Riv & Håltagning

Förra året inträffade det 50 dödsolyckor under arbete i Sverige, en siffra ingen vill se. Därför är det viktigt att alltid meddela om tillbud eller olyckor och våga prata med kollegorna om vad man upplevt, det kan rädda någons liv. Jobsafe intervjuade Amanda Borneke, KMA-ledare (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) på CS Riv & Håltagning och Hållbarhetstalang 2019 om hur de jobbar med säkerhetskultur på sitt företag. CS Riv & Håltagning är ett företag med många år i branschen och som har en stor personalstyrka.

– Jag som KMA-ledare ser det som mitt ansvar att skapa de förutsättningarna som krävs för ett säkert arbete. Det handlar ofta om attitydförändringar kring hur vi kommunicerar kring arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Det ska kännas lättsamt och enkelt att prata om det. Vi som är ledare eller chefer är förebilder i hur frågorna ska prioriteras. Det ska genomsyra hela verksamheten och blir som ringar på vattnet, berättar Amanda.

På CS Riv & Håltagning jobbar de aktivt med beteendebaserad säkerhet för att peppa sina anställda att tycka det är roligt med arbetsmiljöfrågor.

– Tidigare hade CS väldigt lågt deltagande bland anställda gällande inrapportering av avvikelser, tillbud och olyckor. Bara av att jag bytte namn från avvikelserapport till förbättringsloggen gjorde att vi fick in mycket fler anmälningar. Då bytte vi fokus från att ha den anställda i fokus till att försöka förstå den felaktiga situationen. Min uppfattning är att de anställda tycker det är lättare att ringa in ett förslag till mig, snarare än att anmäla sig själva, eller sin arbetskamrat, med att ha avvikit från arbetet. Det är ett typiskt exempel på hur vi agerar kring att ständigt öka deltagandet för vårt säkerhetsarbete.

Då arbetstagaren själv är ansvarig för att rapportera in risker, sjukdom, olycksfall och tillbud är det viktigt att de vet hur man hanterar risker och vem det är man ska rapportera till. Genom utbildning får arbetstagaren rätt kunskap och medvetenhet om just riskhantering samt hur de alltid ska bära säkerhetstänket med sig.

– Byggsektorn är en av de branscherna med högst arbetsskador och dödsfall. Utbildning är ett måste för att kunna skapa rätt kvalifikationer när vi bemöter riskerna. De närmaste åren står byggsektorn inför stora åldersavgångar samtidigt som efterfrågan ökar. Det gör att kompetensförsörjning är en prioriterad fråga.

Säkerhetskultur i en organisation är ett långsiktigt arbete som måste genomsyra hela företaget. När Jobsafe utbildar utgår vi alltid från tre grundpelare, aktivera, feedback och återkoppling samt vägleda. Det är viktigt att den som lär sig är aktiva i sitt lärande, då kommer man ihåg saker bättre. Genom reflekterande frågor och vägledning är det lätt för arbetstagaren att identifiera den kunskap som är viktig.

– Jag tycker framförallt att kvalitet och kompetens ska löna sig. Det skulle gynna seriösa företag som har kollektivavtal, satsar på utbildning och lever upp till alla myndighetskrav. Jobsafe och Sveriges byggindustrier kan skapa debatt och driva opinion i den här frågan. I Danmark finns det t.ex. ett statligt stöd för vidareutbildning, vi hade gärna sett något liknande i Sverige, säger Amanda.

Det kan finnas komplikationer i att utbilda personal, då det blir ett stort produktionsbortfall att skicka iväg folk på halv- och heldagarsutbildning. Med Jobsafes lösning kan man utbilda personal på ett enkelt och innovativt sätt med utbildningar av högsta kvalité framtagna med branschens experter.

– Vi har aldrig tidigare utbildat såhär många anställda på den korta tiden. För företag som behöver mycket och olika utbildningar, men inte vet exakt när personalen ska utbildas, blir Jobsafes lösning perfekt. Vi fyller alla håltimmar i produktionen med utbildningar. Aldrig mer att vi behöver boka halv- eller heldagar för utbildningar som egentligen tar mycket mindre tid. Dessutom är utbildningarna webbaserade och mobilanpassade, så de anställda behöver aldrig komma in på kontoret. De kan stanna kvar ute på sin arbetsplats, säger Amanda.

Dela:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
×

Kundvagn