fbpx

Är era utbildningar giltiga?

Svar: Ja. Vi följer Arbetsmiljöverkets krav som beskrivs i AFS 2006:6 29§ samt har utformat vår utbildning utifrån Svenska standarden. svensk standard SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar.

×

Kundvagn