fbpx

Hur gör man daglig tillsyn på en saxlift

Hur gör man daglig tillsyn på en saxlift?

Tid som behövs: 5 minuter.

För att göra daglig tillsyn på en lift följer du dessa enkla steg:

 1. Kontrollera att ett giltigt besiktningsintyg finns

 2. Kontroller att det finns en läsbar manual

 3. Säkerställ att korgen är fri från skräp

 4. Kontrollera att däcken är hela och att hjulmuttrarna sitter fast

 5. Kontrollera batteriets skick

 6. Kontrollera drivmedel, olja, vatten, batteriladdning

 7. Kontrollera hydraulsystemets för läckor

 8. Provköra liftens alla funktioner från marken

 9. Provkör nödsäkningen och nödstoppen

 10. Provkör alla delar från korgen

 11. Kontrollera den personlig skyddsutrustning

 12. Kontrollera i manualen eventuella extra steg i daglig tillsyn för just din lift

Text i all ära men ibland behöver man en ordentligt visuell genomgång över hur man praktiskt genomför någonting. Vi på Jobsafes har tagit fram tre instruktionsfilmer om hur du genomför daglig tillsyn för saxlift, bomlift och pelarlift, dessa filmer är en del av vår liftutbildning men också någonting som vi vill göra tillgänglig för alla som vill ha ett extra stöd för att komma ihåg alla moment.

Varför ska man göra daglig tillsyn på en lift?

Daglig tillsyn lift - nödsäkning

Att göra en noggrann daglig tillsyn är inte enbart en oerhört viktigt detalj för din personliga säkerhet, det är där du kan upptäcka fel som kan leda till allvarliga olyckor eller onödiga driftstopp i produktionen. Detta är också ett moment som Arbetsmiljöverket kräver av dig som förare av en mobilplattform,  se AFS 2006:6 §30.

Därför rekommenderar vi dig att föregå med gott exempel och hjälpa till att sprida en god säkerhetskultur på din arbetsplats genom att alltid starta arbetspasset med en daglig tillsyn för att minimera riskerna för allvarliga olyckor.

Vill du ha ännu mer kunskap?

Behöver du djupare kunskap i hur man hanterar- och hur en man kör lift så rekommenderar vi att du går vår liftutbildning online, självklart med obligatorisk praktik del, där du även efter avslutat utbildning har tillgång till viktig information och dokument som bland annat en checklista.

×

Kundvagn