Nyheter

# Aktuellt | 28 June, 2016

Olyckor och tillbud!

Rapportera in allvarliga olyckor och tillbud

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagens 3 kapitel 3a § skyldig att rapportera in allvarliga olyckor och tillbud. Men vad är då en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud? Här nedan förklaras olika begrepp och vad som ska rapporteras in.

Olycksfall

Olycksfall gäller vanligen en fysisk skada till följd av en plötslig händelse. I vissa fall kan även en psykisk skada räknas som olycksfall, till exempel om en person hamnat i chocktillstånd. I 3 kapitel 3a § arbetsmiljölagen begränsas anmälningsplikten till olycksfall som lett till dödsfall eller svårare personskada eller som samtidigt drabbat flera arbetstagare.

Svårare personskada

Exempel på svårare personskada är:

 • en fraktur på ett ben i kroppen
 • en svår blödning eller svår skada på nerv, muskel eller sena
 • en skada på inre organ.

En svårare personskada kan också vara en skada som innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5 procent av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada.

Svårare personskada kan även vara förlust av kroppsdel och skador på sinnesorganen, samt skador som kan medföra långvarig sjukdom eller framtida men.

Allvarligt tillbud

Det är endast allvarliga tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarliga:

 • En arbetstagare föll i golvet från 2-3 m höjd i samband med montering av arbetsställningar i en idrottshall. Han skadade sig inte, men när han hjälptes upp föll ett ställningsplan som vägde 25 kg till golvet, från cirka sex meters höjd.
 • Laserbelyst förare i transportmedel under färd.
 • Stick- eller skärskada med känt eller starkt misstänkt smittat blod inblandat eller kontakt med material (eller patient/person) där det är känt eller finns en misstanke om allvarlig smitta, till exempel smittsam tuberkulos.

Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara en enstaka kränkande handling inom ramen för en mellanmänsklig konflikt. Ett hot om våld är vanligtvis ett tillbud och ska anmälas till Arbetsmiljöverket om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen, mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.

Källa: www.av.se

När du vill

Utbilda dig när du vill på dygnet och i din egen takt

Digitala utbildningsbevis

I vår portal har du alltid tillgång till dina utbildningsbevis

Kostnadseffektivt

Minska produktionsbortfall genom att utbilda er personal löpande

Rådgivning

Certifierade rådgivare hjälper er att hålla koll på vad lagen säger

Vad säger våra kunder?

 • Alviks Måleri

  Det bästa med Jobsafes koncept är minskat produktionsbortfall, samt möjlighet till utbildning när det kräver en snabb hantering, utan att åsidosätta nivån på säkerhetsbiten.
  Hans-Åke Wennerstrand, KMA-Ansvarig

  Alviks Måleri
 • Våra partners

  Alla våra medarbetare ska ha rätt kompetens för att kunna jobba säkert.  Med Jobsafes koncept kan vi säkerställa det utan att få onödiga störningar i produktionen. Det tycker vi är en utmärkt lösning
  Helèn Mejbert, Bravida Uppsala

  Bravida
 • Sandå

  Jobsafe erbjuder utbildningslösningar på webben med hög kvalitet vilket gör att våra medarbetare kan utbilda sig utan att det stör pågående arbete.
  Det sparar både tid och pengar vilket passar oss perfekt.
  H-P Hellgren, Sandå Umeå

  Sandå
jobSAFE is a registered trademark 2016 - Copyright jobSAFE AB - Webbyrå: Brandson AB i Stockholm