fbpx

ATA Hill & Smith AB

Samarbetet med Jobsafe har medfört ett mervärde för våra kunder.

Om ATA Hill & Smith AB

ATA har 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning och är rikstäckande med huvudkontor i Sollentuna. ATA:s mål är att minska olycksrisken för dem som vistas på vägen, både som trafikant och vägarbetare.
  • Kund: ATA Hill & Smith AB
  • Vart de finns: Rikstäckande

"Vi har ett mycket bra samarbete från start som grundar sig i att vi båda vill skapa en kvalitativ produkt för att öka säkerheten."

Sara Galli, Utbildningschef ATA

Sparat till skillnad från tidigare 0%

Jobsafe och ATA Hill & Smith har inte enbart utvecklat Sverige bästa Arbete på väg, utan ATA är även återförsäljare av Jobsafes utbildningskoncept. Vårt samarbete sammanfattas av ATA utbildningschef Sara Galli.

Samarbetet

Vi har ett mycket bra samarbete från start som grundar sig i att vi båda vill skapa en kvalitativ produkt för att öka säkerheten. Vidare så har vi på ATA kunnat erbjuda våra kunder som inte fysiskt finns på våra orter ett alternativ till de lärarledda utbildningarna. Samarbetet med Jobsafe har medfört ett mervärde för våra kunder.

Webbutbildningar

Vi har fått en mycket bra respons från våra kunder gällande webbutbildningarna. De ser det som en fördel att kunna göra utbildningarna i sin egen takt och till exempel på kvällar och helger.

Är du intresserad av denna lösning?

Ansvarig säljare

Gramoz Grasniqi

Våra senaste referenser

Flex+

ISKAD, Industri & Skadesanering AB

Jobsafes koncept med digitala utbildningar sparar oss tid och pengar då de kan utföras när det passar verksamheten, t.ex. en plötsligt lugn eftermiddag. Utbildningarna innehåller bra information kring säkerhet och arbetsmiljö. De är utformade med både filmer och text vilket vi upplever gör eleven blir mer intresserad. Flexibiliteten är vår största vinst med att nyttja Jobsafes tjänster.

Läs mer
Create

Teknisk Fastighetsservice AB

Vi på TFS har höga ambitioner med vårt arbetsmiljöarbete, och att välja Jobsafe för våra säkerhetsbildningar har varit en viktig del i det. Jobsafes utbildningar håller högsta kvalité, inte minst vad gäller fokuset på säkerhetskultur. Vi valde konceptet Jobsafe Total av flera skäl. En viktigt del var att ha en egen företagsanpassad utbildningsmiljö där alla våra medarbetare känner igen sig och får samma utbildning

Läs mer
Total

Byggpartner i Dalarna AB

Jobsafe har en attraktiv produkt för oss då det är hög kvalité på utbildningarna som kan genomföras när som helst och anpassade till verksamhetens behov.

Läs mer
×

Kundvagn