fbpx

Byggpartner i Dalarna AB

Hög kvalité på utbildningarna!

Om Byggpartner i Dalarna AB

ByggPartner är ett renodlat byggföretag med basen i Dalarna och verksamhet i stora delar av Mellansverige. De erbjuder byggentreprenad, byggservice, fastighetsutveckling och ställningsentreprenad.
  • Kund: Byggpartner i Dalarna AB
  • Antal Anställda: 450
  • Vanligaste utbildningarna: Lift, Fallskydd

"Jobsafe har en attraktiv produkt för oss då det är hög kvalité på utbildningarna som kan genomföras när som helst och anpassade till verksamhetens behov."

Ann-Louise Holmbom, HR-Chef

Sparat till skillnad från tidigare 0%

Byggpartner använder Jobsafe Total, ett helhetsgrepp när det gäller utbildning. Den teoretiska delen i utbildningen genomförs i den brandade utbildningsportalen och den praktiska valideringen genomförs av företagsinterna handledare. Denna lösning blir väldigt flexibelt då de kan tilldela utbildningar till sina anställda när behov uppstår, dygnet runt, alla dagar i veckan samt göra praktiska valideringar när det passar produktionen.

För oss är det viktigt att involvera alla i arbetsmiljöarbetet och säkerheten på arbetsplatsen. Vi har ett stort engagemang i frågorna och skapar delaktighet i arbetsgrupper, arbetsmiljökommittéer, arbetsplatsmöten och löpande uppföljningar. Tillsammans skapar vi de rutiner och riktlinjer som skall gälla på arbetsplatsen.

Ann-Louise Holmbom, HR-Chef

Jobsafe Total öppnar upp möjligheten för att publicera företagsinterna utbildningar, till exempel onboardning eller säkerhetsutbildning. Jobsafes utbildningsavdelning startar då upp ett projekt tillsammans med kunden för att ta fram utbildningen. Det kan vara så att vi enkelt och snabbt digitaliserar en i dagsläget färdigt klassrumsutbildningen till att skapa en utbildningen från grunden. Jobsafe är med dig som kunden hela vägen från ide till färdig produkt.

Jobsafe Total är den perfekta lösningen för dig som behöver en flexibel utbildningslösning för att minimera produktionsbortfall. Du styr med egna handledare hela utbildningsprocessen och kan anpassa utbildningarna så det passar Er. Vidare så finns möjligheten att utveckla samt publicera interna utbildningar. 

Är du intresserad av denna lösning?

Ansvarig säljare

Magnus Axell

Våra senaste referenser

Flex+

ISKAD, Industri & Skadesanering AB

Jobsafes koncept med digitala utbildningar sparar oss tid och pengar då de kan utföras när det passar verksamheten, t.ex. en plötsligt lugn eftermiddag. Utbildningarna innehåller bra information kring säkerhet och arbetsmiljö. De är utformade med både filmer och text vilket vi upplever gör eleven blir mer intresserad. Flexibiliteten är vår största vinst med att nyttja Jobsafes tjänster.

Läs mer
Create

Teknisk Fastighetsservice AB

Vi på TFS har höga ambitioner med vårt arbetsmiljöarbete, och att välja Jobsafe för våra säkerhetsbildningar har varit en viktig del i det. Jobsafes utbildningar håller högsta kvalité, inte minst vad gäller fokuset på säkerhetskultur. Vi valde konceptet Jobsafe Total av flera skäl. En viktigt del var att ha en egen företagsanpassad utbildningsmiljö där alla våra medarbetare känner igen sig och får samma utbildning

Läs mer
Total

Byggpartner i Dalarna AB

Jobsafe har en attraktiv produkt för oss då det är hög kvalité på utbildningarna som kan genomföras när som helst och anpassade till verksamhetens behov.

Läs mer
×

Kundvagn