CVK Vibration & Noise AB

Minimera arbetsrelaterade skador och sjukdomar

Om CVK Vibration & Noise AB

CVK har stor erfarenhet och kunskap inom vibrationer och buller som påverkar människor. De är experter inom mätteknologi, testning och utveckling. CVK-produkterna är unika och patenterade med avseende på sensor och trådlös teknik som genomför mätning och riskbedömning på ett enkelt och korrekt sätt. Med CVKs teknik investeras det för framtiden och förebygger hälsorisker.
  • Kund: CVK Vibration & Noise AB
  • Vart de finns: Rikstäckande

"På CVK är vi experter på bland annat Buller, Vibrationer och att förebygga hälsorisker. Dessa tre utbildningar som vi nu lanserar tillsammans har som syfte och mål att se till att man arbetar på ett korrekt och säkert sätt för att minimera arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Genom Jobsafes moderna utbildningskoncept kan vi nå ut till alla de som berörs av dessa arbetsmiljöproblem på ett enkelt, pedagogiskt och flexibelt sätt"

Peter Jönsson, VD

Sparat till skillnad från tidigare 0%

CVK och Jobsafe har tillsammans tagit fram tre webbutbildningar, vibrationer, buller samt härdplast. Dessa riktar sig till alla på arbetsplatsen som på ett eller annat sätt berörs av dessa arbetsmiljörisker. Utbildningarnas mål är att upplysa om vilka faror och konsekvenser som finns, samt att ge rätt kunskap om hur man förhindrar och minimerar risker.

De negativa hälsoeffekterna för de som utsätts för Buller och Vibrationer på sin arbetsplats är både långsiktiga och kortsiktiga. Buller kan t. ex. leda till tinnitus, nedsatt prestationsförmåga, trötthet och symptom som är kopplade till stress. Vibrationer kan leda till kärlskador (även kallat vita fingrar), nervskador, muskelskador, ledskador samt skelettskador.

Det är även riskfullt att arbeta med Härdplast eller kemikalier. Det kan räcka med en enda kontakt för att skador ska kunna uppstå långt senare. Kemikalierna kan ta sig in i kroppen via munnen, andningsorganen eller huden och ge skadliga effekter direkt.

Är du intresserad av denna lösning?

Ansvarig säljare

Peter Theorell

Våra senaste referenser

Flex+

ISKAD, Industri & Skadesanering AB

Jobsafes koncept med digitala utbildningar sparar oss tid och pengar då de kan utföras när det passar verksamheten, t.ex. en plötsligt lugn eftermiddag. Utbildningarna innehåller bra information kring säkerhet och arbetsmiljö. De är utformade med både filmer och text vilket vi upplever gör eleven blir mer intresserad. Flexibiliteten är vår största vinst med att nyttja Jobsafes tjänster.

Läs mer
Create

Teknisk Fastighetsservice AB

Vi på TFS har höga ambitioner med vårt arbetsmiljöarbete, och att välja Jobsafe för våra säkerhetsbildningar har varit en viktig del i det. Jobsafes utbildningar håller högsta kvalité, inte minst vad gäller fokuset på säkerhetskultur. Vi valde konceptet Jobsafe Total av flera skäl. En viktigt del var att ha en egen företagsanpassad utbildningsmiljö där alla våra medarbetare känner igen sig och får samma utbildning

Läs mer
Total

Byggpartner i Dalarna AB

Jobsafe har en attraktiv produkt för oss då det är hög kvalité på utbildningarna som kan genomföras när som helst och anpassade till verksamhetens behov.

Läs mer
×

Kundvagn