fbpx

Dustcontrol AB

För bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatser

Om Dustcontrol AB

Dustcontrol startade 1972 med idén att tillverka sugsystem som fångar damm och andra föroreningar med punktutsug vid källan, både till bygg och industri. Företaget omsätter idag cirka 300 miljoner och har dotterbolag i Finland, UK, USA, Tyskland och Österrike. Ett nära samarbete med kunderna leder till att Dustcontrol alltid är uppdaterade på krav, regler och arbetsförhållandena som finns på olika arbetsplatser. Ju renare arbetsmiljö, desto bättre blir slutresultatet – för den personliga hälsan och affären. Det är med andra ord Healthy Business.
  • Kund: Dustcontrol AB
  • Vart de finns: Rikstäckande

"Tillsammans med Jobsafe får vi en möjlighet att sprida kunskap och förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser och industrier på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Jobsafes E-learningskoncept känns modernt, roligt att använda och är tidseffektivt för användaren"

Anna-Lena Berg, VD

Sparat till skillnad från tidigare 0%

Jobsafe har tillsammans med Dustcontrol utvecklat en utbildning för alla personer som kommer i kontakt med eller utsätts för kvartsdamm. Under utbildningen går vi bland annat igenom hälsoeffekter och risker i arbetet med kvartsdamm, vilka lagkrav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare samt vilka hjälpmedel som finns att tillgå för att arbeta säkert.

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas som vid till exempel slipning, borrning eller bilning i betong så frigörs damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser och du kan vara utsatt för kvartsdamm om du arbetar i eller med till exempel byggbranschen, gruv- och stenindustrin, krossning och malning av sten, stålverk, gjuterier, tillverkning av betongelement eller tunneldrivning.

Är du intresserad av denna lösning?

Ansvarig säljare

Peter Theorell

Våra senaste referenser

Flex+

ISKAD, Industri & Skadesanering AB

Jobsafes koncept med digitala utbildningar sparar oss tid och pengar då de kan utföras när det passar verksamheten, t.ex. en plötsligt lugn eftermiddag. Utbildningarna innehåller bra information kring säkerhet och arbetsmiljö. De är utformade med både filmer och text vilket vi upplever gör eleven blir mer intresserad. Flexibiliteten är vår största vinst med att nyttja Jobsafes tjänster.

Läs mer
Create

Teknisk Fastighetsservice AB

Vi på TFS har höga ambitioner med vårt arbetsmiljöarbete, och att välja Jobsafe för våra säkerhetsbildningar har varit en viktig del i det. Jobsafes utbildningar håller högsta kvalité, inte minst vad gäller fokuset på säkerhetskultur. Vi valde konceptet Jobsafe Total av flera skäl. En viktigt del var att ha en egen företagsanpassad utbildningsmiljö där alla våra medarbetare känner igen sig och får samma utbildning

Läs mer
Total

Byggpartner i Dalarna AB

Jobsafe har en attraktiv produkt för oss då det är hög kvalité på utbildningarna som kan genomföras när som helst och anpassade till verksamhetens behov.

Läs mer
×

Kundvagn