fbpx

Edsvikens EL AB

Tillgänglig utbildningslösning med hög kvalité

Om Edsvikens EL AB

Edsvikens Els affärsidé är att vara ett serviceföretag inom el och energi med offensiv och positiv attityd. Visionen är att vara det snabbast växande företaget i vår marknad. Företagets huvudsakliga uppgifter är att utföra elteknikinstallationer inom projekt eller service och har speciellt fokus på energieffektivisering, belysning och passagesystem.
  • Kund: Edsvikens EL AB
  • Antal Anställda: 80
  • Vanligaste utbildningarna: Lift, Fallskydd

"Vi har valt Jobsafe som utbildningsplattform vilket ger oss en lättillgänglig utbildningslösning med hög kvalitet. Konceptet ger oss möjlighet att utbilda/fortbilda effektivt utan produktionsstörningar"

Peter Gerdes, VD

Sparat till skillnad från tidigare 0%

Edsvikens el använder Jobsafe Total, ett helhetsgrepp när det gäller utbildning. Den teoretiska delen i utbildningen genomförs i den brandade utbildningsportalen och den praktiska valideringen genomförs av företagsinterna handledare. Denna lösning blir väldigt flexibelt då de kan tilldela utbildningar till sina anställda när behov uppstår, dygnet runt, alla dagar i veckan samt göra praktiska valideringar när det passar produktionen.

Konceptet ger oss möjlighet att utbilda/fortbilda effektivt utan produktionsstörningar

Peter Gerdes, VD

Jobsafe Total är den perfekta lösningen för dig som behöver en flexibel utbildningslösning för att minimera produktionsbortfall. Du styr med egna handledare hela utbildningsprocessen och kan anpassa utbildningarna så det passar Er. Vidare så finns möjligheten att utveckla samt publicera interna utbildningar. 

Är du intresserad av denna lösning?

Ansvarig säljare

Magnus Axell

Våra senaste referenser

Flex+

ISKAD, Industri & Skadesanering AB

Jobsafes koncept med digitala utbildningar sparar oss tid och pengar då de kan utföras när det passar verksamheten, t.ex. en plötsligt lugn eftermiddag. Utbildningarna innehåller bra information kring säkerhet och arbetsmiljö. De är utformade med både filmer och text vilket vi upplever gör eleven blir mer intresserad. Flexibiliteten är vår största vinst med att nyttja Jobsafes tjänster.

Läs mer
Create

Teknisk Fastighetsservice AB

Vi på TFS har höga ambitioner med vårt arbetsmiljöarbete, och att välja Jobsafe för våra säkerhetsbildningar har varit en viktig del i det. Jobsafes utbildningar håller högsta kvalité, inte minst vad gäller fokuset på säkerhetskultur. Vi valde konceptet Jobsafe Total av flera skäl. En viktigt del var att ha en egen företagsanpassad utbildningsmiljö där alla våra medarbetare känner igen sig och får samma utbildning

Läs mer
Total

Byggpartner i Dalarna AB

Jobsafe har en attraktiv produkt för oss då det är hög kvalité på utbildningarna som kan genomföras när som helst och anpassade till verksamhetens behov.

Läs mer
×

Kundvagn