fbpx

Veolia

Helt andra möjligheter att utbilda våra medarbetare

Om Veolia

Veolias affärsgrenar är vatten, energi, industrisanering och återvinning. I Norden finns dom från Trelleborg till Kiruna, Oslo till Helsingfors – med ett nätverk av lokalkontor däremellan. Veolia Nordic AB är moderbolag och finns representerade i Sverige, Finland och Norge med över 1200 anställda
  • Kund: Veolia
  • Antal Anställda: 1200
  • Vanligaste utbildningarna: Lift, Fallskydd, Kvartsdamm, Travers

"När Jobsafe blev Veolias huvudleverantör på kravutbildningar fick vi helt andra möjligheter att utbilda våra medarbetare. Innan Jobsafe fick vi mycket produktionsstörningar, men nu kan vi själva planera så att det passar både våra medarbetares behov av utbildning och våra kunders behov av våra tjänster. "

Mats Norrbom, Safety & Training Advisor

Sparat till skillnad från tidigare 0%

Veolia använder Jobsafe Total, ett helhetsgrepp när det gäller utbildning. Med den företagsanpassade utbildningsportalen går det enkelt att tilldela utbildningar till medarbetare. Den teoretiska delen i utbildningen genomförs i den brandade utbildningsportalen och den praktiska valideringen genomförs av företagsinterna handledare. Denna lösning blir väldigt flexibelt då de kan tilldela utbildningar till sina anställda när behov uppstår, dygnet runt, alla dagar i veckan samt göra praktiska valideringar när det passar produktionen.

Vi har utbildat egna handledare på alla lokalkontor och kan på så sätt styra och ha full koll på hela vår utbildningsprocess. Andra positiva effekter med egna handledare är att de fungerar som ambassadörer för bra säkerhetskultur.

Jobsafe Total öppnar upp möjligheten för att publicera företagsinterna utbildningar, till exempel onboardning eller säkerhetsutbildning. Jobsafes utbildningsavdelning startar då upp ett projekt tillsammans med kunden för att ta fram utbildningen. Det kan vara så att vi enkelt och snabbt digitaliserar en i dagsläget färdigt klassrumsutbildningen till att skapa en utbildningen från grunden. Jobsafe är med dig som kunden hela vägen från ide till färdig produkt.

När vi tillsammans med Jobsafe kunde publicera vår interna säkerhetsutbildning så fick vi ett kvitto på styrkan i deras koncept.

Jobsafe Total är den perfekta lösningen för dig som behöver en flexibel utbildningslösning för att minimera produktionsbortfall. Du styr med egna handledare hela utbildningsprocessen och kan anpassa utbildningarna så det passar Er. Vidare så finns möjligheten att utveckla samt publicera interna utbildningar. 

Är du intresserad av denna lösning?

Ansvarig säljare

Magnus Axell

Våra senaste referenser

Flex+

ISKAD, Industri & Skadesanering AB

Jobsafes koncept med digitala utbildningar sparar oss tid och pengar då de kan utföras när det passar verksamheten, t.ex. en plötsligt lugn eftermiddag. Utbildningarna innehåller bra information kring säkerhet och arbetsmiljö. De är utformade med både filmer och text vilket vi upplever gör eleven blir mer intresserad. Flexibiliteten är vår största vinst med att nyttja Jobsafes tjänster.

Läs mer
Create

Teknisk Fastighetsservice AB

Vi på TFS har höga ambitioner med vårt arbetsmiljöarbete, och att välja Jobsafe för våra säkerhetsbildningar har varit en viktig del i det. Jobsafes utbildningar håller högsta kvalité, inte minst vad gäller fokuset på säkerhetskultur. Vi valde konceptet Jobsafe Total av flera skäl. En viktigt del var att ha en egen företagsanpassad utbildningsmiljö där alla våra medarbetare känner igen sig och får samma utbildning

Läs mer
Total

Byggpartner i Dalarna AB

Jobsafe har en attraktiv produkt för oss då det är hög kvalité på utbildningarna som kan genomföras när som helst och anpassade till verksamhetens behov.

Läs mer
×

Kundvagn