fbpx

Teknisk Fastighetsservice AB

Perfekt med företagsinterna utbildningar!

Om Teknisk Fastighetsservice AB

Oavsett bransch är en funktionell fastighet en av de viktigaste förutsättningarna för att verksamheten ska fungera fullt ut och vara lönsam. Vi är alltid tillgängliga och med rätt kompetens projekterar, installerar och anpassar vi system för ventilation, energi, värme och kyla för att nå önskade resultat.
  • Kund: Teknisk Fastighetsservice AB
  • Antal Anställda: 200
  • Vanligaste utbildningarna: Lift, Fallskydd

"Vi på TFS har höga ambitioner med vårt arbetsmiljöarbete, och att välja Jobsafe för våra säkerhetsbildningar har varit en viktig del i det. Jobsafes utbildningar håller högsta kvalité, inte minst vad gäller fokuset på säkerhetskultur. Vi valde konceptet Jobsafe Total av flera skäl. En viktig del var att ha en egen företagsanpassad utbildningsmiljö där alla våra medarbetare känner igen sig och får samma utbildning"

Björn Hultberg, VD

Sparat till skillnad från tidigare 0%

TFS använder Jobsafe Total, ett helhetsgrepp när det gäller utbildning. Med den företagsanpassade utbildningsportalen går det enkelt att tilldela utbildningar till medarbetare. Den teoretiska delen i utbildningen genomförs i den brandade utbildningsportalen och den praktiska valideringen genomförs av företagsinterna handledare. Denna lösning blir väldigt flexibelt då de kan tilldela utbildningar till sina anställda när behov uppstår, dygnet runt, alla dagar i veckan samt göra praktiska valideringar när det passar produktionen.

Vi har också möjligheten att via Jobsafe Create kunna publicera egna företagsinterna utbildningar. Idag är vår onboarding-utbildning på plats och våra medarbetare kan enkelt och smidigt gå den online i vår egen portal, och detta är vi mycket stolta över.

Björn Hultberg, VD

Jobsafe Total öppnar upp möjligheten för att publicera företagsinterna utbildningar, till exempel onboardning eller säkerhetsutbildning. Jobsafes utbildningsavdelning startar då upp ett projekt tillsammans med kunden för att ta fram utbildningen. Det kan vara så att vi enkelt och snabbt digitaliserar en i dagsläget färdigt klassrumsutbildningen till att skapa en utbildning från grunden. Jobsafe är med dig som kund hela vägen från ide till färdig produkt.

Jobsafe Total är den perfekta lösningen för dig som behöver en flexibel utbildningslösning för att minimera produktionsbortfall. Du styr med egna handledare hela utbildningsprocessen och kan anpassa utbildningarna så det passar Er. Vidare så finns möjligheten att utveckla samt publicera interna utbildningar. 

Är du intresserad av denna lösning?

Ansvarig säljare

Magnus Axell

Våra senaste referenser

Flex+

ISKAD, Industri & Skadesanering AB

Jobsafes koncept med digitala utbildningar sparar oss tid och pengar då de kan utföras när det passar verksamheten, t.ex. en plötsligt lugn eftermiddag. Utbildningarna innehåller bra information kring säkerhet och arbetsmiljö. De är utformade med både filmer och text vilket vi upplever gör eleven blir mer intresserad. Flexibiliteten är vår största vinst med att nyttja Jobsafes tjänster.

Läs mer
Create

Teknisk Fastighetsservice AB

Vi på TFS har höga ambitioner med vårt arbetsmiljöarbete, och att välja Jobsafe för våra säkerhetsbildningar har varit en viktig del i det. Jobsafes utbildningar håller högsta kvalité, inte minst vad gäller fokuset på säkerhetskultur. Vi valde konceptet Jobsafe Total av flera skäl. En viktigt del var att ha en egen företagsanpassad utbildningsmiljö där alla våra medarbetare känner igen sig och får samma utbildning

Läs mer
Total

Byggpartner i Dalarna AB

Jobsafe har en attraktiv produkt för oss då det är hög kvalité på utbildningarna som kan genomföras när som helst och anpassade till verksamhetens behov.

Läs mer
×

Kundvagn