fbpx

Jobsafe, Dustcontrol, Byggnads och Professor i samarbete

Jobsafe i samarbete med professor Anders Lindén i lung- och luftvägsforskning, Dustcontrol AB och Byggnads höll den 4:e december en mycket uppskattad utbildning som berättar om farorna med dammet och hur man ska hantera det.

Kronisk lungsjukdom är ett av våra absolut vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblem.

Riskerna med asbest och kvartsdamm har länge varit kända. Damm och partiklar från dessa två orsakar sjukdomar som lungcancer, silikos (stendammslunga) och kol. Kronisk lungsjukdom är ett av våra absolut vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblem. Lungorna reagerar på fint damm genom att kapsla in det i bindvävsknutor som på sikt leder till dammlunga eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Kvarts- och asbestdamm klarar kroppen inte av att bryta ner, det stannar kvar i lungorna och klassas som cancerogent.

På bilden: Peter Theorell, Utbildningschef Jobsafe

Dela:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
×

Kundvagn