fbpx

Jobsafe och CVK lanserar utbildningarna: Buller, Vibrationer & Härdplast

De negativa hälsoeffekterna för de som utsätts för Buller och Vibrationer på sin arbetsplats är både långsiktiga och kortsiktiga. Buller kan t. ex. leda till tinnitus, nedsatt prestationsförmåga, trötthet och symptom som är kopplade till stress. Vibrationer kan leda till kärlskador (även kallat vita fingrar), nervskador, muskelskador, ledskador samt skelettskador.

Det är även riskfullt att arbeta med Härdplast eller kemikalier. Det kan räcka med en enda kontakt för att skador ska kunna uppstå långt senare. Kemikalierna kan ta sig in i kroppen via munnen, andningsorganen eller huden och ge skadliga effekter direkt.

CVK och Jobsafe har nu tillsammans tagit fram tre stycken webbutbildningar som riktar sig till alla på arbetsplatsen som på ett eller annat sätt berörs av dessa arbetsmiljörisker. Utbildningarnas mål är att upplysa om vilka faror och konsekvenser som finns, samt att ge rätt kunskap om hur man förhindrar och minimerar risker.

Utbildningarna finns tillgängliga redan nu. Kom igång direkt!

Jobsafe utvecklar kontinuerligt utbildningarna i samarbete med branschens experter som har spetskompetens inom sitt område. Några exempel är Allmän Ställningsutbildning tillsammans med HAKI, Kvartsdammsutbildning tillsammans med Dustcontrol, Truckutbildning tillsammans med STILL och Arbete på väg tillsammans med ATA Hill and Smith.

”På CVK är vi experter på bland annat Buller, Vibrationer och att förebygga hälsorisker. Dessa tre utbildningar som vi nu lanserar tillsammans har som syfte och mål att se till att man arbetar på ett korrekt och säkert sätt för att minimera arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Genom Jobsafes moderna utbildningskoncept kan vi nå ut till alla de som berörs av dessa arbetsmiljöproblem på ett enkelt, pedagogiskt och flexibelt sätt”

– Peter Jönsson, VD på CVK

“Vi på Jobsafe är väldigt glada över att kunna presentera vårt samarbete med CVK. Det är ett företag med akademisk och praktisk expertis inom arbetsmiljö,  särskilt inom Buller och Vibrationer. I Bygg och Industri-branschen finns det stora arbetsmiljöproblem kring detta och våra kunder har verkligen efterfrågat dessa utbildningar. Det känns bra att vi tillsammans med CVK kan leverera webbutbildningar framtagna med hög expertis och kvalitet och därigenom bidra till säkrare arbetsplatser.”

– Peter Theorell, Utbildningschef på Jobsafe Sverige AB.

Om CVK Vibration & Noise AB

CVK har stor erfarenhet och kunskap inom vibrationer och buller som påverkar människor. De är experter inom mätteknologi, testning och utveckling. CVK-produkterna är unika och patenterade med avseende på sensor och trådlös teknik som genomför mätning och riskbedömning på ett enkelt och korrekt sätt. Deras produkter minskar kostnaderna för mänsklig sjukdom, maskinkostnader, bränsleförbrukning och antal olyckor. Med CVKs teknik investeras det för framtiden och förebygger hälsorisker.

Om Jobsafe Sverige AB

Jobsafe erbjuder sedan 2016 webbaserade utbildningar inom arbetsmijö med fokus på personsäkerhet inom främst Bygg, Industri och Entreprenad.

Genom samarbetspartners och återförsäljare finns vi idag på cirka 40 orter och möjliggör med detta ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utbilda på för alla våra kunder.

Utbildningarna utvecklar vi tillsammans med marknadsledande företag inom sitt respektive område för att kunna leverera marknadens bästa utbildningar.

Jobsafe är medlemsföretag i Håll Nollan – Samverkan för noll olyckor i byggbranschen och Säkerhetskulturnätverket (SÄKU).

Om webbutbildningen Buller
Med vår utbildning får du rätt kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverkas av exponeringen.
Läs mer här

Om webbutbildningen Vibrationer
Genom att gå vår utbildning erhåller du rätt kunskap kring riskerna kopplade till vibrationsexponering.
Läs mer här

Om webbutbildningen Härdplast
Vår utbildning ger dig rätt kunskap för att förhindra och minimera riskerna kring arbete med kemiska produkter.
Läs mer här

Dela:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
×

Kundvagn