BAS P/U

Utbildningen BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U.

Vi går igenom hur arbetsmiljöansvaret fördelas mellan byggherre respektive beställare, och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering, till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. 

Utbildningen ger dig kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du kan agera Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) vid bygg- och anläggningsarbeten. Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete.

Just nu har vi en kampanj på BAS P/U för endast 1 495:-. Kampanjen gäller fram till och med 31 mars 2024. 

Har du ett större utbildningsbehov? Kontakta oss för en offert.

Utbildningsintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du ett utbildningsintyg som beskriver utbildningens innehåll och din godkända BAS P/BAS U-kompetens. Du registrerar ditt utbildningsbevis kostnadsfritt på ID06 efter genomförd utbildning.

Så funkar det

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • När du fått tillgång har du 12 månader på dig att starta utbildningen och därefter 6 månader att slutföra din utbildning
 • Utbildningen är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Uppskattad tidsåtgång är cirka 6-8 timmar effektiv tid.
 • Efter godkänt resultat på slutprovet så utfärdas ett digitalt certifikat direkt
 • Kostnadsfri registrering på ID06 efter genomförd utbildning.
 • Du har möjlighet att repetera delar av utbildningen när du vill och tillgång till vissa berörda dokument.

Utbildningsplan för BAS-P/BAS-U – Grund

Utbildningen är utformad i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendation om innehåll för en utbildning i BAS-P och BAS-U. Utbildningen uppdateras kontinuerligt med de senaste lagändringarna och arbetsmiljöföreskrifterna från Arbetsmiljöverket.

Bakgrund & Statistik

 • Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar?
 • Lagstiftningen i stort.
 • Hur samverkar EUs lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter?

Arbetsmiljölagen

 • Viktiga roller inom bygg och anläggning (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)
 • Ansvarsfördelning

Grundläggande principer

 • Överträdelser / straff /sanktionsavgifter

Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3

 • Definition av bygg- och anläggningsarbete
 • Roller & ansvar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskfyllda arbeten

Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
 • Arbete på höjd
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Lyftanordningar och lyftredskap
 • Maskiner
 • Ras/schakt
 • Demonstration och förevisning av mall för arbetsmiljöplan.
Pris
1495 kr
Typ
Online
Product price
Additional options total:
Order total: