BAS P/U

Just nu kampanj till och med 30:e september: Endast 1495:- (Ordinarie pris 3300:-)
OBS! Efter köp har deltagaren 6 månader på sig att slutföra utbildningen.

Utbildningen BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U. Vi går igenom hur arbetsmiljöansvaret fördelas mellan byggherre respektive beställare, och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering, till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. 

Utbildningen ger dig kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du kan agera Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) vid bygg- och anläggningsarbeten. Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete.

Utbildningsintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du ett utbildningsintyg som beskriver utbildningens innehåll och din godkända BAS P/BAS U-kompetens.

Så funkar det

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Utbildningen är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Uppskattad tidsåtgång är cirka 6-8 timmar effektiv tid.
 • Efter godkänt resultat på slutprovet så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Utbildningsplan för BAS-P/BAS-U – Grund

Utbildningen är utformad i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendation om innehåll för en utbildning i BAS-P och BAS-U. Utbildningen uppdateras kontinuerligt med de senaste lagändringarna och arbetsmiljöföreskrifterna från Arbetsmiljöverket.

Bakgrund & Statistik

 • Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar?
 • Lagstiftningen i stort.
 • Hur samverkar EUs lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter?

Arbetsmiljölagen

 • Viktiga roller inom bygg och anläggning (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)
 • Ansvarsfördelning

Bakgrund & Statistik

 • Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar?
 • Lagstiftningen i stort.
 • Hur samverkar EUs lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter?

Arbetsmiljölagen

 • Viktiga roller inom bygg och anläggning (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)
 • Ansvarsfördelning

Grundläggande principer

 • Överträdelser / straff /sanktionsavgifter

Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3

 • Definition av bygg- och anläggningsarbete
 • Roller & ansvar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskfyllda arbeten

Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
 • Arbete på höjd
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Lyftanordningar och lyftredskap
 • Maskiner
 • Ras/schakt
 • Demonstration och förevisning av mall för arbetsmiljöplan.
Pris
1495 kr
Typ
Online
Product price
Additional options total:
Order total: