Sök
Stäng denna sökruta.

BAS P/U

Kurstyp

Tidsåtagande

Utbildningen BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare är uppdaterad enligt nya lagkrav som börjar gälla 1 januari 2025. Vi går igenom hur arbetsmiljöansvaret fördelas mellan byggherre och beställare, och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering. Skapa säkra arbetsplatser med vår webbaserade utbildning.

2495.00 kr

Product price
Additional options total:
Order total:

Fördela arbetsmiljöansvaret med BAS P/U

Vår BAS P/U utbildning vänder sig till dig som ska verka som BAS P eller BAS U och ger dig insikter om arbetsmiljöansvarets fördelning mellan byggherre och beställare. Från planering och projektering till själva utförandet vid bygg- och anläggningsprojekt. Lär dig fördela ansvar, navigera genom de senaste arbetsmiljöreglerna och agera som en kompetent Byggarbetsmiljösamordnare. 

Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker information i ditt dagliga arbete.  Som byggarbetsmiljösamordnare är ditt ansvar att främja god hälsa och förebygga olyckor på arbetsplatsen. Kursen täcker lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö samt rollerna BAS-P och BAS-U.

Utbildningen är uppdaterad i enlighet med Arbetsmiljöverkets nya krav, som börjar gälla den 1 januari 2025.

Nu kan du köpa vår nya Bas P/U till kampanjpriset 2495 kr. Erbjudandet gäller fram t.o.m. 31 maj.

Kursinnehåll

Så fungerar det

BAS P/U utbildning för en säkrare arbetsplats - uppdaterad enligt nya lagkrav

Genomgå vårt omfattande kursinnehåll för BAS P/U utbildningen och förvärva den nödvändiga kompetensen som Byggarbetsmiljösamordnare. Genomgående från arbetsmiljölagar till praktisk riskhantering, vår kurs ger dig verktygen för att agera proaktivt och ansvarsfullt vid bygg- och anläggningsprojekt.

I den nya regelstrukturen som börjar gälla 1 januari 2025 är reglerna fördelade på roller. Föreskriften AFS 2023:3 gäller för t ex byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

De nya reglerna som förtydligats och preciserats innebär bland annat att alla aktörer ska:

 • Påbörja byggprojektets arbetsmiljöarbete i ett tidigt skede
 • Anpassa arbetsmiljöarbetet efter byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå
 • Ta fram rutiner för arbetsmiljöarbetet
 • Överlämna arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt

För blivande BAS P/BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare

Vår BAS P/U utbildning riktar sig till de som kommer att verka som BAS P eller BAS U. Oavsett om du är ny inom området eller vill uppdatera din kunskap, erbjuder vår utbildning den expertis du behöver.

BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnare – Projektering): Ansvarig för att samordna arbetsmiljöfrågor under projekteringsfasen av ett byggprojekt.

BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande): Ansvarig för arbetsmiljöfrågor under utförandefasen av ett byggprojekt. De ansvarar för att arbetsmiljöåtgärder följs och rapporterar eventuella brister.

Uppfyll arbetsmiljökrav och få utbildningsintyg

Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer och lagstiftning krävs kompetens som BAS P eller BAS U vid bygg- och anläggningsarbeten. Vår utbildning uppfyller dessa krav och ger ett utbildningsintyg som bekräftar din BAS P/BAS U-kompetens. Investera i din professionella utveckling och skapa säkra och effektiva arbetsplatser.

I den nya föreskriften som börjar gälla 1 januari 2025 finns ett antal regler som gäller redan idag, men de har omarbetats och preciserats så att de ska bli tydligare. 

Flera aktörer kan ha ansvar för att följa en och samma bestämmelse och vem som ansvarar avgörs utifrån hur de faktiskt har möjlighet att påverka arbetsmiljön. Det kan variera utifrån det skede som ett byggprojekt befinner sig i.

Vanliga Frågor & Svar

Utbildningsplan för BAS-P/BAS-U – Grund

Utbildningen är utformad i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendation om innehåll för en utbildning i BAS-P och BAS-U. Utbildningen är uppdaterad enligt lagändringarna och arbetsmiljöföreskrifterna från Arbetsmiljöverket som börjar gälla 1 januari 2025.

Bakgrund & Statistik

 • Var uppträder riskerna med avseende på olyckor och arbetssjukdomar?
 • Lagstiftningen i stort.
 • Hur samverkar EU:s lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter?

Arbetsmiljölagen

 • Viktiga roller inom bygg och anläggning (byggherre, arbetsgivare, BAS-P/U)
 • Ansvarsfördelning

Grundläggande principer

 • Överträdelser, straff, sanktionsavgifter

Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 2023:3

 • Definition av bygg- och anläggningsarbete
 • Roller & ansvar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskfyllda arbeten
 • Fokus på arbetsmiljöansvaret i de tidiga skedena av ett byggprojekt
 • Organisering, samordning & samarbete

Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
 • Arbete på höjd
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Lyftanordningar och lyftredskap
 • Maskiner
 • Ras/schakt
 • Demonstration och förevisning av mall för arbetsmiljöplan.

Utbildningen vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U.

 • Minst 18 år
 • God förståelse i svenska språket.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett utbildningsintyg som beskriver utbildningens innehåll och din godkända BAS P/BAS U-kompetens. Du har alltid tillgång till ditt utbildningsbevis, det går att ladda ned/skriva ut eller visa i din telefon.

Du kan registrera din kompetens kostnadsfritt via Jobsafe till ID06 kompetensdatabas, så att det finns med på ditt ID06-kort. Glöm ej att lämna centralt samtycke på ID06 hemsida först.

Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer och lagstiftning krävs kompetens som BAS P eller BAS U vid bygg- och anläggningsarbeten. Vår utbildning uppfyller dessa krav och ger ett utbildningsintyg som bekräftar din BAS P/BAS U-kompetens. Investera i din professionella utveckling och skapa säkra och effektiva arbetsplatser.

I den nya föreskriften finns ett antal regler som gäller redan idag, men de har omarbetats och preciserats så att de ska bli tydligare. 
 
Exempel på områden där bestämmelserna har förtydligats och preciserats är
 
 • att byggprojektets arbetsmiljöarbete ska påbörjas i ett tidigt skede,
 • organisering av arbetsmiljöarbetet i byggprojekt
 • val av lämpliga aktörer med tillräcklig arbetsmiljökompetens, erfarenhet och resurser för aktuellt byggprojekt
 • hur arbetsmiljörisker i byggskedet ska förebyggas vid planering, projektering och byggarbetsmiljösamordning
 • samordning av inblandade aktörer för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
 • tidsplanering för hela byggprojekt
 • uppföljning av arbetsmiljöarbetet under hela byggprojektet

 

Flera aktörer kan ha ansvar för att följa en och samma bestämmelse och vem som ansvarar avgörs utifrån hur de faktiskt har möjlighet att påverka arbetsmiljön. Det kan variera utifrån det skede som ett byggprojekt befinner sig i.

JobSafe Flex

Utbildningsbehov kan uppstå plötsligt! Jobsafe Flex är den perfekta lösningen för företaget med höga krav.

Från 249 SEK per månad.

JobSafe Total

Total översyn av era anställdas utbildningar och utbildningsinsatser i realtid.

PÅ OFFERT

Effektiva arbetsmiljölösningar för smidig hantering och hög säkerhet

Upptäck enklare vägar till en säker arbetsmiljö med våra Flex- och Totalpaket. Med Flex får du överblick och kontroll över dina anställdas utbildningar, medan Total ger dig en helhetsbild och dessutom en företagsanpassad utbildningsportal. Fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad av vårt team eller välj ditt paket för att läsa mer om våra innovativa lösningar. Säkra din arbetsmiljö – enkelt och effektivt!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
X