Sök
Stäng denna sökruta.

Brandutbildning – Litiumjonbatterier

Kurstyp

Tidsåtagande

Genomgå vår webbaserade brandutbildning specifikt designad för de som arbetar med eller kommer att hantera litiumjonbatterier. Lär dig om brandsäkerhet, riskhantering och viktiga lagkrav för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

1495.00 kr

Product price
Additional options total:
Order total:

Så fungerar det

Säker hantering av litiumjonbatterier

Denna kurs är skapad för de som redan arbetar med eller planerar att använda litiumjonbatterier. Utbildningen ger ökad förståelse för säker hantering genom att täcka ämnen som historik av bränder, generell brandsäkerhet, risker kopplade till batterier, specifik kunskap om litiumjon och brand, samt åtgärder för att förebygga och agera vid bränder. En teoretisk prov avslutar kursen.

Kursinnehåll

Säkerhet och praktisk kunskap för litiumjonbatterier

Med vår omfattande brandutbildning för litiumjonbatterier, som ger deltagarna inte bara teoretisk kunskap utan även praktisk färdighet för säker hantering. Kursen inleds med en genomgång av historiken kring bränder relaterade till litiumjonbatterier och grundläggande brandsäkerhetsprinciper. Deltagarna får insikter i riskerna kopplade till batterier och specifik kunskap om litiumjon samt brand. Genom att fördjupa sig i förebyggande åtgärder och lära sig effektiva åtgärder vid en brand, utvecklar deltagarna en holistisk förståelse för arbete med litiumjonbatterier. Avslutningsvis genomgår de ett teoriprov för att säkerställa att de integrerat och förstått kursinnehållet.

Kursen strävar efter att utrusta deltagarna med både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att säkert och ansvarsfullt arbeta med litiumjonbatterier, vilket är avgörande för efterlevnad av lagkrav och skapandet av en trygg arbetsmiljö.

Arbetare och användare av litiumjonbatterier

Kursen riktar sig till alla som redan arbetar med eller kommer att använda litiumjonbatterier. Utbildningen täcker bland annat kunskap om litiumjon, risker med batterier, brand och förebyggande arbete samt brandsäkerhet. Efter avslutad utbildning förväntar vi oss att deltagarna har en ökad förståelse för hur du arbetar och hanterar litiumjonbatterier på ett säkert sätt.

Lagkrav vid arbete med litiumjonbatterier

För arbete med litiumjonbatterier är det kritiskt att vara medveten om tre centrala lagar: Lagen om brandskydd för byggnaden, arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om skydd mot olyckor. Dessa lagar utgör grundläggande säkerhetskrav. Genom att kombinera detta med en egen ambition att höja säkerheten, säkerställs att arbete med litiumjonbatterier genomförs på det säkraste möjliga sätt. Utforska vår utbildning för att integrera lagkrav och öka säkerheten ytterligare.

Vanliga Frågor & Svar

Dig som arbetar med eller kommer att arbeta med litiumjonbatterier på något sätt.

  • Minst 18 år
  • God förståelse i svenska språket.

Efter godkänt resultat får du ditt digitala utbildningsbevis som du alltid har tillgång till. Det går att ladda ned/skriva ut eller visa i din telefon.

När det gäller arbete med litiumjonbatterier finns det tre viktiga lagar att känna till. Lagen om brandskydd för byggnaden, arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om skydd mot olyckor. Utöver dessa tre lagar är den egna ambitionen ytterligare ett steg i att arbeta säkert med litiumjonbatterier då lagarna är den grundläggande säkerheten. Med den egna ambitionen går det att höja säkerheten ytterligare för att säkerhetsställa att arbetet med batterierna sker på säkrast möjliga sätt.

JobSafe Flex

Utbildningsbehov kan uppstå plötsligt! Jobsafe Flex är den perfekta lösningen för företaget med höga krav.

Från 249 SEK per månad.

JobSafe Total

Total översyn av era anställdas utbildningar och utbildningsinsatser i realtid.

PÅ OFFERT

Effektiva arbetsmiljölösningar för smidig hantering och hög säkerhet

Upptäck enklare vägar till en säker arbetsmiljö med våra Flex- och Totalpaket. Med Flex får du överblick och kontroll över dina anställdas utbildningar, medan Total ger dig en helhetsbild och dessutom en företagsanpassad utbildningsportal. Fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad av vårt team eller välj ditt paket för att läsa mer om våra innovativa lösningar. Säkra din arbetsmiljö – enkelt och effektivt!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
X