Sök
Stäng denna sökruta.

Ja man får gå teorin till truckutbildning online, Arbetsmiljöverket ställer endast krav på att deltagarna på en truckutbildning har fått till sig rätt teoretiska kunskap, sen spelar det ingen roll om du har fått denna kunskap genom att lyssna på en föreläsare, läst en bok, eller genom en interaktiv online utbildning. Det är dock ett krav att utbildningen även innehåller en praktisk del.

Måste även jag som arbetsledare ha truckkort?

För att kunna arbetsleda och övervaka arbetet med truck på ett säkert sätt krävs det även du som arbetsledare har den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt, detta enligt AFS 2006:6 20§. Denna kunskap kan enligt oss på Jobsafe enbart fås om även du har genomfört truckutbildning där du får kunskap om de risker och krav som ställs på en truckförare.

De lagkrav som finns i AFS 2006:5 18§, säger att

”En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.”

Det är TLP 10, tillsammans med AFS 2006:5 som ger vägledning i hur en truckutbildning ska vara utformad, båda dessa fokuserar på den kunskap som deltagaren behöver få till sig. Den gör dock ingen skillnad på hur man får denna kunskap, därför har vi fokuserat på den lösning som vet ger god effekt vid lärande. Därför använder vi oss ett upplägg som bygger på blended learning, vilket innebär att vi kombinerar fördelarna med klassrum och online i vår truckutbildning. Konkret innebär detta att vi använder oss av interaktiva utbildningar för att underlätta lärandet för teorin och kompletterar detta med en praktiskt del där deltagarna får prova samt demonstrera sina kunskaper i daglig tillsyn och hur man framför en truck på ett säkert sätt.

Behöver jag körtillstånd för truck?

Ja du behöver ett körtillstånd utfärdat av din arbetsgivare där det är definierat vilka typer av truckar du får köra, vilka arbetsuppgifter du får utföra samt övriga trafikregler som gäller på den arbetsplatsen. Om du befinner dig på en annan arbetsplats än den din arbetsgivare ansvarar för så måste du ha ett körtillstånd utfärdat av den ansvariga arbetsgivaren på den platsen.

Om någon framför en truck utan ett utfärdat körtillstånd så riskerar den ansvariga arbetsgivaren en sanktionsavgift på upp till 150 000 kronor. Därför finns det även ett krav att arbetsgivaren har en utsedd person, samordningsansvarig, som har rutiner för att kontrollera att alla som kör truck har rätt tillstånd och kunskap för att arbetet ska ske på ett säkert sätt, detta finns beskrivet i AFS 2006:5 19§.

Hur länge är utbildningsbevis för truck giltiga?

Idag finns det ingen giltighetstid för utbildningsbevis för truck, det finns dock en rekommendation i AFS 2006:5 18§. som säger

Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler.

Utifrån detta är vår rekommendation att man repeterar sin kunskap var femte år, samma krav som finns på liftutbildningen, detta då truckar är involverad i många olyckor vilket kan förhindras med rätt kunskap och inställning.

Vill du ha ännu mer kunskap?

Behöver du djupare kunskap i hur man hanterar truck så rekommenderar vi att du går vår truckutbildning online självklart med obligatorisk praktik del, där du även efter avslutat utbildning har tillgång till viktig information och dokument som bland annat en checklista för daglig tillsyn.

X