Sök
Stäng denna sökruta.

Det korta svaret är att det beror på, det långa svaret är att om fallskydd behövs för att säker gå in eller ut i liften så ska fallskydd i lift användas, du ska även använda fallskydd om det finns risk för påkörning. Detta innebär att du som liftförare måste bedöma om ovan gäller för att veta om du måste använda fallskydd i liften. Vår rekommendation är att alltid använda fallskydd om du står där andra fordon kan förekomma.

Om du vill läsa på mer om de lagar och regler som gäller angående personligt fallskydd och lift så rekommenderar vi att du läser AFS 2006:6 §15, där bland annat följande information finns:

En personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon. Fallskyddsutrustningen skall förvaras lättåtkomligt på eller nära anordningen.

Vilket bland annat innebär att den den personliga fallskyddet ska förvaras så att det är lätt för föraren att använda den.

Hur använder man sele på rätt sätt?

Lika viktigt som att du använder personligt fallskydd är det att du använder din sele på rätt sätt, en sele som används felaktigt ger en falsk trygghet och kan orsaka stora skador vid ett eventuellt fall. Kontrollera att din sele är märkt med EN361 som är standarden för helsele vilket innebär att den är godkänd att användas. Titta på vår instruktionsvideo för en mer detaljerad instruktion över hur du använder en sele på rätt sätt.

X