Buller

Gör utbildningen när det passar dig bäst.

Kom igång direkt!

Beskrivning

Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Har du ett större utbildningsbehov? Kontakta oss för en offert.

Kursinnehåll

  • Vad riskerna i samband med
    bullerexponering kan innebära
  • Minimera riskerna till följd av buller
  • Korrekt användning av hörselskydd
  • Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
  • Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera
    exponeringen för buller

Målgrupp

Alla som i arbetet riskerar att utsättas för buller över gränsvärden avseende
hörselskaderisk.

Intyg och uppföljning

Efter avklarad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis.

Förkunskaper/grundläggande krav

God förståelse i svenska språket.

Buller – Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om
bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena.

Pris
995 kr
Typ
Online
Product price
Additional options total:
Order total: