Sök
Stäng denna sökruta.

Jobsafe säkerställer framtidssäkrade utbildningar inför nya arbetsmiljökrav 2025

Arbetsmiljöverket uppdaterar nu lagar och krav som träder i kraft 1 januari 2025. Samtliga av våra utbildningar är redan nu uppdaterade i enlighet med det nya regelverket för att säkerställa att de möter de nya kraven.

Vy över väg

Ny regelstruktur för bättre tillgänglighet

Arbetsmiljöverket har omstrukturerat sina regler för att göra dem mer användarvänliga och lättare att tillämpa . De nuvarande 67 föreskrifterna har bearbetats och sorteras om till 15 nya föreskriftshäften. Målet är att skydds- och kravnivåer ska bibehållas medan reglerna blir mer tillgängliga och lättare att förstå. Ett undantag finns dock för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare där nya regler har införts för att höja säkerhetsnivån.

Jobsafes uppdaterade utbildningar

I januari träder Arbetsmiljöverkets nya regler och krav i kraft och för att möta dessa förändringar och säkerställa att våra kunder är redo för de nya föreskrifterna har vi på Jobsafe uppdaterat alla våra kravutbildningar. Våra utbildningar är helt anpassade till Arbetsmiljöverkets nya regler, vilket innebär att de som utbildar sig hos oss får de senaste kunskaperna och färdigheterna som krävs för att möta framtidens arbetsmiljökrav.

Du som går våra utbildningar kan känna dig trygg med att du får ett utbildningsbevis som är framtidssäkrat och att du är förberedd för de nya kraven.

Från och med den 1 januari 2025 träder Arbetsmiljöverkets nya regler och krav i kraft.

X