Sök
Stäng denna sökruta.

Fallskyddsutbildning

Kurstyp

Tidsåtagande

Upptäck vår Fallskyddsutbildning och stärk ditt team med kunskap och färdigheter för att undvika fallolyckor. Enligt lagkrav och Arbetsmiljöverkets riktlinjer erbjuder vår webbaserade kurs en omfattande guide för personligt fallskydd.  

1495.00 kr

Product price
Additional options total:
Order total:

Så fungerar det

Säkra höjdarbeten med vår Fallskyddsutbildning

Vår Fallskyddsutbildning är designad för att lära dig principerna för personligt fallskydd och rätt användning av utrustning för olika arbetsuppgifter. Få kunskap som går utöver det nödvändiga och sträva mot att skapa en säkerhetskultur på arbetsplatsen. Genom webbaserad tillgänglighet och överensstämmelse med lagkrav ger vår utbildning dig verktygen för säkra höjdarbeten.

This course is also available in English.

Kursinnehåll

Säkerhet i varje moment för alla som arbetar på höjder

Vår Fallskyddsutbildning är avsedd för alla yrkesgrupper som arbetar över två meter utan skyddsräcken. Oavsett din erfarenhetsnivå kommer vår kurs att rusta dig för säkert arbete på höjder. Kursen är konstruerad för att ge dig en omfattande och praktisk förståelse av personligt fallskydd och säkerhet på höjder. Kursinnehållet sträcker sig från lagar och regler till specifika färdigheter och kunskaper som krävs för att minimera riskerna och undvika fallolyckor. Du kommer att utforska viktiga ämnen som säkerhetskultur, användning av fallskyddsutrustning, förankringsanordningar, sele, kopplingslinor, riskbedömning, evakuering och räddning samt regelbunden kontroll av utrustning.

Registrera din utbildning kostnadsfritt via oss till ID06

Du kan registrera ditt utbildningsbevis kostnadsfritt via Jobsafe till ID06 så att det finns med på ditt ID06-kort. Glöm inte att lämna centralt samtycke på ID06 hemsida först.

Fallskyddsanvisningar och Arbetsmiljökrav

Arbetsgivarens ansvar för att tillhandahålla utrustning och nödvändig kunskap för säkert arbete på höjder är tydligt reglerat enligt AFS 1999:3 57-58 §. Vår Fallskyddsutbildning överensstämmer inte bara med dessa krav utan strävar efter att öka medvetenheten om de juridiska kraven. Genom att utforska lagtexten får du insikter i de specifika krav som ställs för att förebygga fallolyckor och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Ta del av vår webbaserade utbildning och stärk ditt företag med överensstämmelse och kunskap enligt arbetsmiljökraven.

Vanliga Frågor & Svar

Fallskyddsutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta på en höjd över två meter eller till arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd.

  • Minst 18 år
  • God förståelse i svenska språket. 

This course is also available in English.

Efter godkänt resultat får du ditt digitala utbildningsbevis som du alltid har tillgång till. Det går att ladda ned/skriva ut eller visa i din telefon.

Du kan även registrera din kompetens till ID06 kostnadsfritt via Jobsafe. Glöm ej att lämna centralt samtycke på ID06 hemsida först.

Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor.  Enligt lagen ska arbetsgivaren instruera och ge övning till den personal som ska arbeta över två meter där det inte finns skyddsräcken.

AFS 1999:3 57-58 § klargör att risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå skall vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Om skyddsräcken eller utrustning inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas.

AFS 2006:6 3 § beskriver att arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas.

AFS 2006:6 15 § förtydligar att en personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.

AFS 2001:3 4 § klargör att arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.

AFS 2001:3 10 § kräver att arbetsgivaren på förhand informerar arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen är menad att skydda emot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om så behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås. 

JobSafe Flex

Utbildningsbehov kan uppstå plötsligt! Jobsafe Flex är den perfekta lösningen för företaget med höga krav.

Från 249 SEK per månad.

JobSafe Total

Total översyn av era anställdas utbildningar och utbildningsinsatser i realtid.

PÅ OFFERT

Effektiva arbetsmiljölösningar för smidig hantering och hög säkerhet

Upptäck enklare vägar till en säker arbetsmiljö med våra Flex- och Totalpaket. Med Flex får du överblick och kontroll över dina anställdas utbildningar, medan Total ger dig en helhetsbild och dessutom en företagsanpassad utbildningsportal. Fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad av vårt team eller välj ditt paket för att läsa mer om våra innovativa lösningar. Säkra din arbetsmiljö – enkelt och effektivt!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
X