Fallskyddsutbildning

Just nu kampanj till och med 30:e september: Endast 1395:- (Ordinarie pris 2200:-)
OBS! Efter köp har deltagaren 6 månader på sig att slutföra utbildningen.

Fallskyddsutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta på en höjd över två meter eller till arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd.

Nyhet! Finns nu tillgänglig på engelska här.

 

Så funkar det

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Utbildningen är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat på slutprovet så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete. 

Enligt lagen är arbetsgivaren är ansvarig för att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. Därför kräver arbetsmiljöverket genomgången fallskyddsutbildning till den personal som ska arbeta över två meter där det inte finns skyddsräcken. 

Jobsafes utbildning går igenom hur man ska jobba med personligt fallskydd för att maximal skyddseffekt ska uppnås. Utbildningen inom fallskydd samt fallskyddsutrustning följer alla riktlinjer som krävs enligt lag och ges via ett webbaserat utbildningssystem.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
 • Användning av fallskydd
 • Förankringsanordning
 • Sele
 • Kopplingslina
 • Riskbedömning
 • Evakuering och räddning
 • Kontroll av utrustning

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket. Finns även på engelska här.

Intyg

Efter godkänt prov utfärdar Jobsafe ett digitalt utbildningsbevis till kursdeltagarna.

Fallskyddsutbildning– Vad säger lagen?

Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete. Enligt lagen ska arbetsgivaren instruera och ge övning till den personal som ska arbeta över två meter där det inte finns skyddsräcken. Jobsafes utbildning går igenom hur man ska jobba med personligt fallskydd för att maximal skyddseffekt ska uppnås. Utbildningen inom fallskydd samt fallskyddsutrustning följer alla riktlinjer som krävs enligt lag och ges via ett webbaserat utbildningssystem.

AFS 1999:3 57-58 § klargör att risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå skall vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Om skyddsräcken eller utrustning inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas.
AFS 2006:6 3 § beskriver att arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas.
AFS 2006:6 15 § förtydligar att en personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.
AFS 2001:3 4 § klargör att arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.
AFS 2001:3 10 § kräver att arbetsgivaren på förhand informerar arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen är menad att skydda emot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om så behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

 

Pris
1395 kr
Typ
Online
Product price
Additional options total:
Order total: